Huisregels

 

Overal heb je te maken met afspraken en regels. Dit heb je nodig om een goede sfeer te krijgen en te houden met elkaar. De regels in het Schienvat zijn heel vanzelfsprekend en zijn ervoor om te zorgen dat iedereen het er naar zijn zin heeft. Respect voor de ander plus zorgen dat de ander zich thuis voelt zijn twee van die regels. Prima toch!

Hieronder de belangrijkste van de Schienvat huisregels.

  • “Allen die zich Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.”  (artikel 1 van de grondwet)
  • Het Schienvat stelt geen ruimte beschikbaar voor het geven van feestjes.
  • Het Schienvat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  • Fietsen, scooters en brommers dienen buiten op de daartoe bestemde plaatsen gestald te worden. Op last van de brandweer mogen fietsen, brommers en scooters niet in het gebouw of buiten voor de ingang worden gestald.
  • Alle bezoekers van het Schienvat dienen zich aan de normale in onze maatschappij geldende gedragsregels te houden. Alle gedragingen die bij wet zijn verboden, zijn ook in het Schienvat verboden.
  • Het veroorzaken van overlast in de vorm van lawaai en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet op prijs gesteld. Bij wangedrag worden sancties opgelegd of wordt de politie gewaarschuwd en zonodig wordt er aangifte gedaan.
  • Het is in het Schienvat niet toegestaan om meegebrachte goederen te verhandelen. Ook spelen om geld of goederen is verboden.
  • Het is niet toegestaan om in het Schienvat meegebrachte drink – en/of etenswaren te gebruiken. Het is niet toegestaan glazen en/of flesjes mee naar buiten te nemen. In het Schienvat wordt in principe geen alcohol geschonken.
  • De medewerkers van het Schienvat zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en/of te bevorderen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels van het Schienvat houden, kunnen door de medewerkers de toegang tot het Schienvat worden ontzegd. Hiervan wordt altijd melding gedaan bij de politie.
  • Wij verzoeken iedereen ook bij het verlaten van het Schienvat rekening te houden met de buurt. Denk hierbij met name aan rust, want geluidsoverlast kan in ons nadeel werken.