Fondsen

kerkje

Fondsen nieuwbouw
Op 2 januari 1997 verwoestte een brand ons clubhuis. Een clubhuis voor jongeren in een prachtige locatie, een mooi en karakteristiek kerkje. Een bekend gebouw in Finsterwolde en veel inwoners kwamen regelmatig in ’t Schienvat.

De allesverwoestende brand betekende zeker niet het einde van de jongerenactiviteiten. Bijna 3 jaar na de brand, op 1 januari 2000, opende het nieuwe jongerencentrum aan de Westbaan in Finsterwolde. Dit nieuwe jongerencentrum is mede mogelijk gemaakt door giften van de gemeente Reiderland, een groot aantal fondsen en bedrijven. Zonder deze financiële steun was herbouw onmogelijk geweest!

Met dank aan:

Stichting Rotterdam Stichting Boschuysen
Rabobank Scheemda Stichting Groene Weeshuis
Fonds Jantje Beton Kammingafonds
Paul de Gruyterstichting Post Pallets Finsterwolde
Stichting Steunfonds Gemeente Reiderland
De Haan Advocaten Groningen Stichting Madurodam
Hazewinkelfonds Juliana Welzijnsfonds (nu Oranje Fonds)
Protestantse kerk Winschoten Stichting Hulp na Onderzoek
VSB fonds Kinderpostzegels
SIOC Stichting De Drie Linden
Insingerfonds Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Nederlands Protestants Convent

Moestuin
In 2010/2011 ontvingen we van het Oranjefonds het bericht dat we € 4.000,00 kunnen besteden aan de aanleg van een moestuin achter het jongerencentrum. Jongeren en kinderen kunnen daar in de toekomst leren om daar onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen groenten te verbouwen.

Fondsen realisatie keuken in 2011
In 2011 kreeg ’t Schienvat de beschikking over een fantastische keuken. De keuken wordt onder andere gebruikt voor allerlei activiteiten in het kader van ons concept Gezond Jong in het Oldambt. Er worden kookcursussen gegeven voor diverse leeftijdsgroepen.
De bouw van de nieuwe keuken werd mogelijk gemaakt door bijdragen van Leader, het Oranje Fonds, Kammingafonds, SNS fonds Eemsmond, Stichting Boschhuysen en Acantus.

Erasmus+ sinds 2009
Sinds 2009 ontvangen we regelmatig subsidie voor onze internationale activiteiten via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Erasmus+ versterkt de kenniseconomie van Europa. De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

Uitbreiding 2006
Voor de uitbreiding van het Schienvat in 2006 met een magazijn kregen we een bijdrage van het Oranje Fonds, het VSB Fonds, het Hazewinkelfonds, het Kammingafonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe en de Stichting Boschuysen.

Informatiemakelaar
In 2006 heeft het Schienvat een startbijdrage gekregen voor het uitvoeren van het project De Informatiemakelaar van het Oranje Fonds voor de periode van drie jaar, in samenwerking met de gemeente Pekela en de gemeente Reiderland. De Informatiemakelaar gaat op zoek naar jongeren op straat.