Over ’t Schienvat

gebouw

Het Schienvat is het jongerencentrum in de gemeente Oldambt voor jongeren die op de middelbare school zitten (vanaf 13 jaar) of al werken (tot en met 23 jaar). We zijn werkzaam in het gebied van de voormalige gemeente het Reiderland.

Wat kun je bij ons doen?
In het Schienvat kun je elkaar ontmoeten, na school of werk, naar muziek luisteren of om je hobby uit te oefenen. Er werken vrijwilligers en jongerenwerkers samen om allerlei boeiende en leuke activiteiten te organiseren. Activiteiten om alleen of samen met je vrienden of vriendinnen naar toe te gaan, voor de gezelligheid en ontspanning of gewoon om iets te leren. Want wat denk je van het Award project, gitaarspelen of leren koken bij de KookClub? Of je vrienden ontmoeten tijdens de Open Inloop? Of misschien ben je wel bezig met een werkstuk voor school en op zoek naar informatie? Ook dan kun je bij ons terecht. Ook voor huiswerkbegeleiding trouwens!

Missie: ’t Schienvat  en Neon maken jongeren zichtbaar
Wij, van Neon en van ’t Schienvat, zijn van ’t jongerenwaark. Het echte. We helpen jongeren bij van alles en nog wat. We helpen bij het organiseren van hun leven, bij het oplossen van problemen en bij het regelen van soms heel gewone en soms heel ongewone zaken. We zijn een luisterend oor, gesprekspartner, en mensen waar je mee kunt lachen én huilen. Hail mooi waark! En dat maken we er samen van. We zijn bevlogen en eigenzinnig en hebben één groot doel:  jongeren zichtbaar maken.

Om ons doel te verwezenlijken werken we met veel partijen. Want er is samenhang nodig om echt iets voor jongeren te betekenen, we kunnen het niet alleen. Regelmatig zitten we dan ook om tafel met gemeenten, provincie, zorg- en welzijnsinstellingen, sociale diensten, woningcorporaties, kredietinstellingen, enzovoort, enzovoort. En proberen zoveel mogelijk betrokkenheid te organiseren. Want dat is waar het om draait: we zoeken niet alleen naar samenwerking, maar meer, veel meer nog naar partners. Zo creëren we een beter overzicht, meer slagkracht, grotere financiële mogelijkheden én kunnen we producten op maat ontwikkelen.

Door jarenlange ervaring, de kennis van ons werkgebied en samenwerking met onze partners hebben we een prachtige serie producten ontwikkeld. En dat vinden we belangrijk ook! Juist nu, met de bevolkingskrimp als groot en dreigend punt op onze provinciale agenda is er wat ons betreft werk aan de winkel. Hou houden we de voorzieningen voor jongeren op het platteland op peil? Hoe blijven we met hen in contact? Hoe zorgen we dat ze zich blijven redden?

We zijn trots op de goede resultaten van onze activiteiten. Maar daar houdt het natuurlijk niet bij op. We blijven op zoek naar samenwerking, middelen en goede wil.

Onze geschiedenis
Alweer zo’n 70 jaar geleden werd in Finsterwolde ’t Schienvat opgericht. Een clubhuis voor jongeren in een prachtige locatie: een mooi en karakteristiek kerkje. Op 2 januari 1997 verwoestte een brand het kerkje, maar dat betekende zeker niet het einde van de jongerenactiviteiten. In 2000 kwam er een nieuw jongerencentrum aan de Westbaan in Finsterwolde. En er kwam een fusie met Neon, een stichting met als aandachtsgebied de randgroepjongeren in onze regio. Zo ontstond de Stichting Samenwerkingsverband ‘t Schienvat en Neon. Eén stichting met twee ‘poten’: het jongerenwerk en het randgroepjongerenwerk. En met één gezamenlijke visie: jongeren zichtbaar maken!

’t Schienvat
Het Jongerencentrum Finsterwolde richt zich in het bijzonder op jongeren in de voormalige gemeente Reiderland en de kernen Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans.

Eerst ambulant en accommodatie gebonden.  Er werden activiteiten georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar, en jongeren van 13 tot 21 jaar kunnen er elkaar ontmoeten, naar muziek luisteren of met hun hobby bezig zijn.

We waren actief in allerlei projecten in het kader van het lokale gezondheidsbeleid (gebaseerd op de nota Gezond Jong in het Oldambt). Bijvoorbeeld: kookcursussen voor basisschoolkinderen, de Sportbus, spelweken, dansgroepen en gezondheidsprojecten samen met andere organisaties. Interessant is ook het Award-project, een internationaal uitwisselingsprogramma voor jongeren waaraan 120 landen meewerken.

Door de vele bezuinigingen zijn we helaas niet meer in staat om al deze activiteiten uit te voeren. Nu werken we alleen nog vanuit het jongerencentrum zelf.

Neon
De leefwereld van jongeren in meervoudige achterstandssituaties verbeteren, dat is waar het om draaide bij Neon. Dat deden we door integrale hulpverlening op het gebied van werk, inkomen, scholing, gezondheid, relaties, politie en justitiecontacten en wonen. We richtten ons op zorgmijders, jongeren die geen gebruik meer maken van reguliere voorzieningen zoals jeugdzorg of maatschappelijk werk. En die doelgroep is in Oost-Groningen, helaas, ruim aanwezig.

Vanuit het Jongerenproject Neon hebben we veel projecten bedacht en ontwikkeld. Allemaal gebaseerd op de werkelijke en dagelijkse praktijk. Aansprekende voorbeelden waren ons budgetteringsproject, waarin we jongeren hielpen met hun financiën, en het project Wonen met Kansen waarin we samen met Acantus Groep jongeren met slechte vooruitzichten een arrangement boden waarin we ze begeleidden met wonen, werken en leren. Zo probeerden we ze een goede basis te geven voor een eerlijke start in de maatschappij.