Jongerenwerk Nieuweschans


N.B. In verband met bezuinigingen, kunnen we het jongerenwerk in Nieuweschans helaas niet meer voortzetten.

In Nieuweschans stond jeugdsoos Python. Sinds januari ’07 viel deze jeugdsoos onder het jongerenwerk van het Schienvat. De jeugdsoos was geopend op maandagavond en er waren plannen om dit verder uit te breiden naar de vrijdagavond. In de jeugdsoos konden jongeren elkaar ontmoeten, waarbij jongerenwerkers aanwezig waren. Doel was om samen met de jongeren een gezellige en veilige plek te maken waar zij met plezier naartoe gingen.

We wachten op betere tijden…