Internationale projecten


Internationale Uitwisselingen
Jaarlijks proberen we een uitwisseling te organiseren met een ander land. Hierbij ontmoeten jongeren uit minimaal twee EU-lidstaten elkaar op informele wijze. Zo maken ze kennis met andere culturen en leren ze van elkaar. Wat mede vooroordelen onder jongeren uit de weg kan ruimen.

Zo zijn we al een keer naar IJsland geweest (en zij bij ons) en hebben we jongeren uit Cyprus ontmoet (en zijn we daar geweest!).

Waarom doen wij dit?
De wereld wordt steeds kleiner. Internet en buitenlandse vakanties brengen verre landen dichterbij. Binnen Europa zijn er, juist voor jonge mensen, enorm veel mogelijkheden op het gebied van scholing, vakantie, werk en stage. Doordat jongeren deelnemen aan internationale uitwisselingen, maken ze kennis met deze mogelijkheden. Het vergroot hun leefwereld en ze ervaren hoe leuk het kan zijn om bij ‘een groter geheel’ te horen.

Youth in Action
Youth in Action is de naam voor het Erasmus+ project waar de uitwisselingen onder vallen. Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie dat inwoners in Europa wil stimuleren levenslang te blijven leren. Het programma ‘Youth in Action’ (YiA) stimuleert jongeren zich te verdiepen in Europa en haar culturele diversiteit.

Meer weten?
Wil je meer weten over uitwisselingen of andere internationale projecten? Kijk ook eens bij het AWARD project. En natuurlijk kun je altijd contact opnemen met Wietske.